Inställningar i WordPress


Lyssna

 

När du installerar WordPress finns det allmänna inställningar som du kan titta på och göra inställningar som gäller din webbplats.

Allmänna inställningar

Här ställer du in grunderna för din webbplats som exempelvis titeln för din webbplats, din slogan.  De båda fälten WordPressadress och Webbplatsadress, fylls i när du gör installationen. E-postadress är den adress som WordPress använder när systemet ska skickas ut generell information.

Medlemskap är att du tillåter att vem som helst ska kunna registrera sig som användare på din webbplats (istället för att registreras av en administratör). Viktigt om du tillåter medlemmar att registrera sig att du anger att de får rollen prenumerant. Grundinställningen är att registrera sig är avbockat och inställt på rollen prenumerant.

Övriga inställningar är för tidszon, hur datum och tid ska visas och vilken dag veckan börjar med.

Skriva

Du kan göra inställningar för hur inlägg ska kategoriserat. Du ska välja den kategori som används vanligtvis. Använder du inte kategorier ska inställningen vara Okategoriserade (är grundinställning). Du kan även ändra vilka typer av inlägg som du vanligtvis gör exempelvis standard är text.

Läsa

Inställningar påverkar visningen av ditt innehåll exempel hur många inlägg som ska visas på varje sida och hur inläggen ska visas (hel text eller sammanfattning).

Diskussion

Inställningar som påverkar hantering och visning av kommentarer och länkar till inlägg eller sidor.

Media

Du kan ange grundinställningar för storlekar för media. När du laddar upp en bild i WordPress så är det inte bara originalbilden som sparas, utan det blir även en miniatyrbild (ofta kallad tumnagel), en mediumstor bild och en stor bild. Här ställer du in storlekarna på de bilderna. Inställningar för hur uppladdade filer ska organiseras kan du också ställa in i media.

Permalänkar

En permalänk är webbadress som används för att länka till webbplatsens inlägg eller sidor. Du kan göra inställningar för hur dina länkar till inlägg och sidor ska visas. Grundinställningen är att det är samma som ditt inläggs namn, vilket är bra att inte ändra.