Lägg till användare

Användare är de som har tillgång till användargränssnittet för webbplatsen.

  1. Välj Användare och Lägg till ny.
  2. Fyll i formuläret som användarnamn, e-postadress och lösenord (obligatoriska uppgifter) samt tilldela roll och redigeringsläge.
  3. Välj knappen Lägg till användare.

Nya användare får ett e-postmeddelande med den informationen som du har lagt till. Information som lösenord och egna inställningar kan användaren ändra när hen är inloggad.

Tilldela olika användarroller

Att tilldela rätt användarroll är viktigt, för beroende på vilken roll användaren har så får han eller hon göra olika mycket på webbplatsen.

Roller att välja bland:

  • En prenumerant kan logga in, läsa och kommentera, ta emot nyhetsbrev men kan inte göra något annat.
  • En medarbetare kan lägga till och ändra egna inlägg eller sidor men inte publicera eller ladda upp mediafiler. Ett inlägg eller sida måste publiceras av en användare med högre befogenhet.
  • En författare kan lägga till och ändra sina egna inlägg, ladda upp mediafiler men inte publicera eller ändra andras inlägg eller sidor.
  • En redaktör kan lägga till och publicera inlägg och sidor samt även redigera andras material. Redaktören kan inte ändra globala inställningar eller inställningar för webbplatsens utseende.
  • En administratör har full behörighet att lägga till, redigera samt ändra i alla inställningar. Administratören kan lägga till nya användare och ge dem rättigheter.

Välj redigeringsläge

I Wally finns en funktion för att få renare användargränssnitt. Redigeringsläget väljs när du lägger till användare och kan ändras när användaren arbetar i användargränssnittet (i den högra spalten, vid rubriken Redigeringsläge). Det förenklade redigeringsläget är begränsat för att passa de användare som gör enklare redigering och vill ha en renare, avskalad användargränssnitt.

Renare användargränssnitt – om redigeringsläge