Infoga, lägg till egen videofilm

Med egen videofilm menar vi att filmen har du själv på din dator. För filmer som finns på andra webbplatser som exempelvis Youtube ska du istället infoga, lägga till inbäddad videofilm.

Steg 1 Gå till funktion för att lägga till media

Välj knappen Lägg till media.

Steg 2 Välj videofilm

Ett nytt fönster öppnas och du kommer till Infoga media.

Du kan välja att infoga en bild från mediabiblioteket eller att lägga till en bild från din dator till mediabiblioteket som du sen infogar till din text.

Välj en videofilm i mediabiblioteket

Markera en videofilm exempel genom att klicka på bilden (det blir en blå ram kring bilden när den är markerad).

Välja en videofilm från din dator

Om du vill använda en videofilm som finns i din dator måste du först ladda upp den till Mediabiblioteket.

Välj fliken Ladda upp filer

Du kan dra och släppa eller ladda upp fil.

Dra och släpp – markera en fil på din dator och dra in bilden till ytan.

Ladda upp –  välja knappen Ladda upp filer.

  • Välj en fil som du sparat på din dator.
  • Välj knappen Infoga.

Steg 3 Gör inställningar för videofilmen

Inställningar som du gör för videon gäller varje gång du infogar den.

URL – visar adressen till vart videofilmen är uppladdad.

Titel – videofilmens namn. Den visas längst upp i spelaren samt det som skärmläsare läser upp.

Bildtext – text som visas under videofilmen.

Beskrivning – skriv en kort sammanfattning av filmen. Texten visas om du gör en egen sida för filmen samt gör det möjligt att söka efter filmen i mediabiblioteket.

Steg 4 Infoga videofilmen

När du är klar med alla inställningar så väljer du knappen Infoga. Knappen Infoga finns längst ner i ditt högra hörn.

Videofilmen hamnar där du står med din markör. Är du inte nöjd med exempelvis placering kan du gå tillbaka och ändra i mediabibliotektet. Om du vill göra inställningar som gäller videon men bara på just den här sidan så klickar du på videon och väljer Redigera (symbolen med pennan).

Tänk på att:

  • Det måste finnas en titel text som ska informera om vad filmen heter eller handlar om. Titel-texten läses upp av skärmläsare.
  • Skriv en tydlig, beskrivande rubrik innan videofilmen.
  • Skriv en text innan videofilmen som sammanfattar vad filmen handlar om.
  • Om filmen inte är en komplettering till text så bör du göra ett textalternativ exempel i form av en länk till en sida med text.
  • Om filmen inte är en komplettering till text så bör du texta filmen.