Valideringsverktyg

Valideringsverktyg är bra verktyg för att kontrollera tillgänglighet. Verktygen kan hitta vissa fel men är absolut inte samma som att en tillgänglighetsexpert analyserar en webbsida. Verktygen kan hjälpa dig att hitta vissa problem som exempelvis dålig kontrast, felaktig rubrikstruktur, att det saknas alternativtext. Verktyg kan inte bedöma om alternativtext är bra, om rubriker saknas eller är svåra att förstå. Använd verktyg men gör det med vetskap om att det kan ändå finnas brister som inte verktyg klarar av att hitta.

Valideringsverktyg i Wally

I Wally finns ett tillägg som du kan använda för att testa vissa rekommendationer. När du är inloggad som administratör finns en symbol med glasögon (längst ner i webbplatsens vänstra hörn). Du använder verktyget genom att välja vad du vill kontrollera, klicka på någon av kontrollerna.

Rubriker (Headings)

Kontrollera om rubrikerna på sidan har rätt struktur.

Kontrast (Contrast)

Kontrollera om det finns områden med dålig kontrast. Kontrast mellan bakgrundsfärg och textfärg ska uppnå ett visst mätvärde för att vara tillräckligt.

Länktext (Link text)

Verktyget identifierar länkar som kan vara svåra att förstå. Det är exempelvis länktexter som Läs mer, klicka här.

Etiketter till formulärfält (Labels)

Kontrollera om det finns formulärfält som saknar etiketter, alltså den text som informerar om vad användaren ska fylla i.

Bilder utan alternativtext (Image alt-text)

Kontrollerar om det finns bilder som saknar alt-text. I Wally blir det automatiskt en tom alternativ-text vilket innebär att skärmläsare hoppar över bilden (om du glömmer skriva in en alternativtext).

Exempel kontroll av rubriker av på sidan Valideringsverktyg

Andra valideringsverktyg

Det finns väldigt många valideringsverktyg för att kontrollera tillgänglighet. Hela tjänster och vissa kontroller vissa delar av tillgänglighet.
Fler valideringsverktyg på W3C.org

Allmänna verktyg

Du laddar ner verktygen. Verktygen placeras i webbläsaren. Verktygen hjälper dig att kontrollera hur webbplatsen ser ut utan bilder, vilka funktioner som fungerar när JavaScript är avslaget, rubrikstruktur osv.

Testa kontraster

Kontrollera att färgerna på webbplatsen har tillräcklig kontrast genom att använda verktyg som:

  • Colour Contrast Check
  • Web Developer Toolbar, se ovan
  • Web Accessibility Toolbar, se ovan