Checklista för redaktör

Att testa din webbplats eller sida med verktyg är bra men du måste alltid kontrollera tillgänglighet manuellt.

Tips att testa:

  1. Är text uppdelad och finns underrubriker som sammanfattar textens innehåll?
  2. Är rubriker beskrivande?
  3. Har rubriker rätt struktur?
  4. Om bilden är informativ tillför alternativ-texten bra information?
  5. Om bilden är klickbar, beskriver alternativ-texten vart länken leder?
  6. Är länktexter tydliga? Går det att förstå vart länken leder?
  7. Om länkar leder till andra webbplatser eller annat format, är det uppmärkt?