Testa tillgänglighet

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet innebär att du som har en funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att delta i samhället som en person som inte har det.
Det kan exempelvis vara att du kan nå glas i kaféet, bo på hotell och kan läsa information på en webbplats. Det finns över en miljon svenskar som har någon form av funktionsnedsättning som är i stort behov av att omgivningen är tillgänglig.

Vad är en tillgänglig webbplats?

En webbplats som är tillgänglig har en teknisk bra grund som följer riktlinjer för tillgänglighet. Webbplatsen hanteras av ett publiceringsverktyg som är anpassat för att generera tillgängligt innehåll samt ge stöd till människor som publicerar information. Människor som publicerar information har kunskap om hur tillgänglig information skapas samt vilka anpassningar som krävs. Alla dessa delar måste fungera för att webbplatsen ska vara och förbli tillgänglig. I Wally finns anpassningar som är gjorda utifrån tanken att designa för alla och följa standarder för tillgänglighet. Det mesta är testat med användare och experter inom tillgänglighet.

Testa tillgänglighet på din webbplats

Wally ser till att skapa en tillgänglig kod som följer riktlinjer för tillgänglig webb som heter Webb Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA och den svenska vägledningen för webbutveckling. Innehållet bygger du och Wally sedan upp tillsammans med komponenter som är designade och snygga och har bra interaktivitet samt följer riktlinjer. Dessa komponenter är också testade med användare med olika funktionsvarianter. Det du behöver testa är att det innehåll eller förändringar som görs överensstämmer med riktlinjer för tillgänglighet. Det kan du göra med hjälp av valideringsverktyg och en checklista för text.

WCAG 2.0

Web Content Accessability Guidelines (WCAG) handlar om hur webbsidor och andra webbaserade gränssnitt ska konstrueras för att alla ska ta till sig innehållet på skärmen. Det handlar både om hur den tekniskt ska byggas men också om designen ska utformas för att användare ska hitta på webbplatsen och för att inte användare ska stöta på onödiga tillgänglighetsproblem. I riktlinjerna finns exempelvis rekommendationer kring att följa html-standarden och koda på ett bra sätt för att det ska gå att ta till sig informationen med olika webbläsare och även om jag som användare har ett hjälpmedel.

WCAG 2.0 på w3.org

Vägledning för webbutveckling

Vägledning för webbutveckling (fd 24-timmarsvägledningen) är de nationella riktlinjer för hur offentlig sektor bör arbeta med webbplatser. Vägledningen bygger på WCAG 2.0. Vägledningen innehåller rekommendationer om tillgänglighet, användbarhet, tekniker, goda exempel.

Vägledningen för webbutveckling på webbriktlinjer.se