Skapa nytt inlägg

Inlägg som skapas i WordPress kan visas på startsidan av webbplatsen/bloggen eller där man väljer att det ska visas. Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts av dig.

Steg 1 Skapa nytt inlägg

  1. Välj Blogginlägg i menyn.
  2. Välj Skapa nytt.

Steg 2 Skriv in innehåll

Skriv in inläggets titel. Titel blir huvudrubrik på inlägget och den länktext som leder till inlägget. I redigeraren lägger du till innehåll som text eller media. Du använder verktygspaletten för att redigera text och ge texten olika format som till exempel rubriker och listor.

Steg 3 Publicera ditt inlägg

  1. Gå till panelen med rubriken Publicera.
  2. Välj knappen Publicera.

Om du vill se hur inlägget kommer att se ut innan du publicerar väljer du knappen Förhandsgranska. När du har publicerat inlägget kommer det att visas på startsidan, om du inte har ändrat inställningar i Wally.

Inställningar för att publicera

Grundinställningen är att inlägget publiceras direkt och blir offentligt.

  • Spara utkast – spara utan att publicera.
  • Förhandsgranska – se inlägget innan du publicera.
  • Status – inställning för status på inlägget, om inlägget är ett utkast, publicerat eller väntar på granskning (innan det publiceras).
  • Synlighet – inställningar för hur inlägget ska synas exempelvis offentligt (för alla), bara för de som har lösenord eller privat (döljer för alla utom redaktörer och administratörer).
  • Publicera – inställningar för när inlägget ska publiceras exempelvis direkt eller publicera ett visst datum och tid.