Redigera inlägg

Ett inlägg som redan finns på webbplatsen kan du redigera. Det gör du genom att välja inlägg, göra ändringar i inlägget och sedan uppdatera.

Steg 1 Välj inlägg

Du kan välja inlägg på två sätt.

Välj inlägg på webbplatsen

  1. Gå till rätt inlägg på webbplatsen.
  2. Välj knappen Redigera inlägg.

Välj inlägg i admin-menyn

  1. Välj Blogginlägg.
  2. Välj Alla inlägg.
  3. Välj rätt inlägg genom att leta i listan. Du kan också söka eller filtrera exempelvis med datum.
  4. Välj länken för inlägget eller för musen över länken till inlägget så kan du välja Redigera.

Steg 2 Redigera, ändra inlägg

I redigeraren lägger du till innehåll som text eller media. Du använder verktygsmenyn för att redigera din text och formatera innehållet med till exempel rubriker och listor.

Steg 3 Uppdatera inlägg

Gå till panelen med rubriken Publicera.

Om du vill se hur inlägget kommer att se ut innan du publicerar väljer du knappen Förhandsgranska.

När du är nöjd väljer du knappen Uppdatera.