Redigera sida

En sida som redan finns på webbplatsen kan du redigera. Det gör du genom att välja sida, göra ändringar i sidans innehåll och sedan uppdatera.

Steg 1 Välj sida

Du kan välja sida på två sätt.

Välj sida på webbplatsen

  1. Gå till din webbplats och den sida du ska ändra i.
  2. Välj knappen Redigera sida. Du måste vara inloggad för att se knappen.

Välj Sida i administratörsgränssnittet

  1. Välj Sidor.
  2. Välj Alla sidor.
  3. Välj rätt sida genom att leta i listan, det går också att söka eller filtrera listan exempelvis med datum.
  4. Välj sidans namn som också är länken för att komma till sidan. Alternativt ställ markören vid länken för sidan. En meny visas, välj Redigera.

Steg 2 Redigera, ändra i sidan

I redigeraren ändrar du eller  lägger till innehåll. Det kan vara text eller media. Du använder verktygsmenyn för att redigera din text. Du kan lägga in olika format på texten till exempel rubriker och listor.

Steg 3 Uppdatera sida

Gå till panelen med rubriken Publicera, rutan i den högra spalten.

Om du vill se hur sidan kommer att se ut innan du publicerar väljer du knappen Förhandsgranska.

När du är nöjd väljer du knappen Uppdatera.