Skapa sidor eller inlägg

Sida och inlägg är lika varandra men det finns några skillnader.

Vad är skillnaden på sida och inlägg?

  • Sidor har inga kategorier eller taggar.
  • Sidor kan ha mallar. Varje sida kan få ett eget unikt utseende.
  • Sidor kan vara hierarkiska vilket betyder att en sida kan vara en undersida till en annan sida

När ska jag använda sida respektive inlägg?

Idén med inlägg är att det ska vara ett löpande material, det som uppdateras hela tiden, medan sidor har ett mer statiskt innehåll. Exempel på inlägg är nyheter, exempel på en sida är ”Om oss”, ”Kontakta oss”.