Rubriker

Rubriker har två funktioner. Dels sammanfatta innehållet dels visa hur texten är disponerad och ge läsaren överblick över innehållet. Många läsare vill kunna skumläsa innehållet och börja läsa vid den rubrik som verkar stämma bäst med det som hen letar.

Skriv tydliga rubriktexter

Dela upp din text i stycken och sammanfatta vad stycket handlar om genom att skriva en rubrik. Använd nyckelord från texten och inled rubriken med dessa. Tydliga rubriker hjälper läsaren att hitta bättre i texten.

Rubriktexterna ska vara lagom långa och sammanfatta vad sidan eller avsnittet handlar om. En lagom lång rubrik är ca 3 – 7 ord. Testa att läsa enbart rubrikerna och se om det går att förstå vad texten handlar om.

Gör rätt rubriknivå

När du gör rubriker är det viktigt att du väljer rätt rubriknivåer. Det är särskilt viktigt för användare med skärmläsare för att de ska kunna navigera snabbare på sidan och kunna förstå strukturen på innehållet.

På sidor som skapas i Wally kommer huvudrubrikens text automatiskt att bli rubrik 1 (kodas som H1).

Om din rubrik är en underrubrik till föregående rubrik ska den kodas som nästa steg i hierarkin (H1 följs av H2, H2 följs av H3 osv.). En H1:a kan följas av flera H2:or om dessa är undernivåer till föregående H1:a, det är strukturen som är viktig.

Rubriker i Wally

Rubrikens text blir automatiskt sidans huvudrubrik (H1).

Rubrik 2 (H2)

Rubrik 3 (H3)

Rubrik 4 (H4)

Gör en rubrik

  1. Markera text som ska vara rubrik.
  2. Välj av de färdiga rubrikformaten i listan med format.

 

Tänk på att:

  • Dela upp texten i olika stycken och skriv rubriktext som sammanfattar stycket.
  • Skriv nyckelorden ur texten i rubrikerna.
  • Inled rubrikerna med de viktigaste orden.
  • Skriv inte så långa rubriker 3 – 7 ord är lämpligt.
  • Sidans titel/huvudrubriken ska sammanfatta vad sidan innehåller.
  • Märk upp rubriktexterna med de rubrikformat som finns (H2-H4).
  • Märk upp rubrikerna i rätt strukturell ordning.