Textformat

Typsnitt, textfärg, storlek är i Wally bestämt i inställningar som enbart behörig person kan ändra.

Textformat i Wally

Vilket format din text ska ha väljer du i verktygspaletten. Du markerar text och väljer format.

Stycke – vanlig text

När du skriver in text eller kopierar och klistrar in text får texten formatet Stycke vilket är brödtext.

Ingress

Om du skriver exempelvis en artikel där du skriver en sammanfattning om vad artikeln handlar om kan du göra läsaren uppmärksam på det genom att markera texten och välja ”Ingress”. Texten blir något större.

Citat

Om du ska citera en person så markerar du texten och väljer symbolen för citering.

Fet stil

Kan användas för att förtydliga något eller att läsaren ska bli extra uppmärksam på enstaka ord exempelvis nyckelord. Fet text ska inte användas istället för rubriker eftersom skärmläsare för gravt synskadade läsare  inte kan uppfatta fet text som någonting annat än brödtext. Du väljer symbolen med bokstaven B.

Kursiv stil finns inte att välja i Wally. Kursiv stil är svårt att läsa på webben, använd istället fet stil.

Justera text

Du kan välja att justera texten genom att välja bland knapparna Vänsterställ, Centrera och Högerställ.

Vänsterställd text är lättast att läsa. Centrerad text och högerställd text är svårare att läsa eftersom det inte finns en rak vänsterkant.

Tänk på att:

  • Använd inte kursiv stil eftersom det är svårt att läsa för många läsare.
  • Använd inte enbart versaler i text (stora bokstäver) eftersom det är svårt att bilda ordbilder av versaler exempel RUBRIK eller Rubrik.
  • Vänsterställ text.