Skriv enkelt och begripligt

Text som läggs ut på en webbplats ska kunna förstås av ett stort antal läsare med olika kunskap och bakgrund. Arbeta därför igenom texten noga och tänk på att använda ett enkelt och begripligt språk. Här har vi samlat några tips som du kan tänka på när du skriver din webbtext.

Skriv det viktigaste först

För att skriva det viktigaste först så måste du veta vad som är viktigast. Vad är det viktigaste i texten?

Läsaren ska själv kunna avgöra hur mycket av texten hon/han vill läsa. Tänk på att skriva det viktigaste först. Sedan kan du bygga på med fler detaljer och fördjupning senare i texten. Att skriva det viktigaste först är särskilt viktigt för läsare med läsproblem.

Våga välja bort – för att ett budskap ska bli tydligt krävs att man vågar prioritera och därmed också vågar välja bort information.

Vem skriver jag för och varför?

För att veta vad som är viktigast så bör du också veta vem informationen är viktigt för.
Fundera på:

  • Vem är texten riktad till?
  • Vad vill läsaren veta?
  • Var personlig och tilltala gärna läsaren med du.
  • Hjälp läsaren att komma vidare, om det behövs. Det kan du göra genom exempelvis läs mer i ett dokument eller kontaktuppgifter.

Använd ett begripligt språk

Tänk på att:

  • Undvika svåra och långa ord
  • Undvika långa meningar, som lätt blir krångliga
  • Förklara ord som är svåra som inte går att undvika
  • Använd aktiv form istället för passiv
  • Skriv konkret, det konkreta väcker intresse.

Dela upp texten i stycken

Genom att dela upp texten i stycken blir texten mer lättläst. Det är också bra om styckena får underrubriker det gör att läsaren får en bättre överblick över innehållet. Det blir lättare att hitta rätt information.

Låt någon annan läsa texten

Låt någon annan läsa igenom din text. Det kan vara svårt att själv se syftningsfel och andra konstigheter i texten.