Listor

Listor är bra att använda när du vill förtydliga, lyfta fram viktig information på ett tydligt sätt. Listor underlättar skumläsning och fungerar som checklista för läsaren.

För att skapa en lista använder du verktygen för lista, antingen punktlista eller numrerad lista. Använd alltså inte egna prickar eller bilder för att ge intrycket av en lista. En egen lista kan inte tolkas av hjälpmedel.

Listor i Wally:

Punktlista (oordnad lista)

 • en punktlista
 • en punktlista
 • en punktlista.

Numrerad lista (ordnad lista)

 1. en numrerad lista
 2. en numrerad lista
 3. en numrerad lista

Om text finns, gör så här:

 1. Markera text som bli lista.
 2. Välj punktlista eller numrerad lista i verktygsmenyn.

Om du vill skriva text som ska bli en lista, gör så här:

 • Välj punktlista eller numrerad lista i verktygsmenyn.
 • Skriv din text.
 • Tryck enter för varje ny listpunkt.
 • Välj styckeformat Stycke när listan är slut.

 Tänk på att:

 • Använd en numrerad lista när du ska visa text i en viss ordning, en uppräkning, en stegvis ordning. Exempel en bakinstruktion.
 • Använd en punktlista när informationen inte ska visas i någon särskild ordning. Exempel en ingredienslista.
 • Inled med liten bokstav (gemen) för varje listpunkt i en uppräkning och avsluta sista listpunkten med punkt.
 • För listpunkter med fullständiga meningar ska stor bokstav (versal) och punkt användas för vare listpunkt.