Infoga, lägg till en länk

Steg 1 Skriv länktext

 1. Skriv text som göras till länktext
 2. Markera texten
 3. Välj knappen med symbolen med en länk i en kedja, Infoga/redigera länk.

Steg 2 Gör inställningar för länk

Dialogfönstret för Infoga/redigera länk visas. Du kan göra inställningar för vart länken ska leda, vilken länktext som ska visas och hur länken ska öppnas.

URL: ange till vilken sida länken ska gå, exempel, www.testfolkhogskolan.se.

Länktext: Text du har markerat visas här eller skriv in den text som ska visas på sidan. Exempel ”Inspirerande studiemiljö på testfolkhögskolan”.

Öppna länken i nytt fönster: Välj om länken ska öppnas i ett nytt fönster, detta ska bara göras i undantagsfall, till exempel om länken går till ett pdf-dokument. Lägg in texten (nytt fönster) i länktexten.

Eller länka till befintligt innehåll: Används om du vill länka till en sida eller inlägg på din egen webbplats. Alla inlägg och sidor visas i en lista. Om du väljer en sida så ändras URL adress automatiskt.

Sök:  Sök efter sidor eller inlägg på din webbplats.

Lägg till länk: Välj knappen för att lägga in länken på sidan.

Steg 3 Lägg till länk

Välj knappen Lägg till länk.

Tänk på att:

 • Skriv tydliga länktexter. En länktext ska tydligt visa var den leder, även då den lyfts ur sitt sammanhang.
 • Endast ord som beskriver länkmålet ska länkas, skriv exempelvis ”Avfallstaxor för verksamheter” som länktext istället för ”för avfallstaxor för verksamheter, klicka här”.
 • Skriv inte länktexter som ”E-post”, skriv istället ut var länken leder exempel ”E-post till webbredaktionen” eller ”förnamn.efternamn@testfolkhogskolan.se”.
 • Låt inte flera länkar på samma sida ha samma länktext om dessa leder till olika sidor.
 • Skriv det viktigaste i länken först.
 • Använd samma formulering på länkar som leder till samma mål som exempelvis Startsida folkbildningen.
 • Använd gärna ett länknamn som överensstämmer med rubriken på målsidan. Då känner sig användaren säker på att hen hamnat rätt.
 • Länktexten bör vara kortfattad, men så lång att den beskriver tydligt vart länken går.
 • Undvika att öppna länkar i nytt fönster. När du länkar till ett dokument, till exempel ett pdf-dokument så ska detta öppnas i ett nytt fönster. Om länken öppnas i nytt fönster bör man upplysa om detta i länktexten. Exempel: Länktext (nytt fönster).
 • Länkar som leder till andra webbplatser så bör det framgå att länken går till en annan webbplats, webbplatsens namn bör framgå i slutet av länken.