Länkar

Länkar är en av grunderna i en bra webbplats. Det är viktigt att de är tydliga och informativa så att användaren hittar rätt på webbplatsen och slipper välja ”fel” länkar.

För användare som använder skärmläsare finns det möjlighet att slå ihop alla länkar i en länklista. Det ger möjlighet att bara leta i listan med länkar, till exempel genom att ange första bokstaven. Då blir det är viktigt att länkar kan tas ur sitt sammanhang och fortfarande vara begripliga.

Tänk på att:

Kontrollera dina länkar, är de tydliga?

En länktext ska tydligt visa var den leder, även då den lyfts ur sitt sammanhang.

Endast ord som beskriver länkmålet ska länkas, skriv exempelvis ”Avfallstaxor för verksamheter” som länktext istället för ”för avfallstaxor för verksamheter, klicka här”.

Skriv inte länktexter som ”E-post”, skriv istället ut var länken leder exempel ”E-post till webbredaktionen” eller ”förnamn.efternamn@testfolkhogskolan.se”.

Låt inte flera länkar på samma sida ha samma länktext om dessa leder till olika sidor

Avsluta exempelvis inte varje nyhetspuff på en sida med länktexten ”Läs mer”. Det blir svårt för användare med skärmläsare att ”plocka ut” rätt länk ur en länklista om det finns 14 st ”Läs mer”-länkar.

Skriv det viktigaste i länken först

Undvik att börja länktexter med ”Läs mer om…”, ”Gå till…” etc. Denna information anses vara onödig. En annan orsak är att användare med skärmläsare har en funktion för att sortera länkar i bokstavsordning. Om alla länkar börjar med L blir det svårt att använda sorteringsfunktionen.

Skriv alltså ”Program för webbutbildningen” istället för ”Läs mer om programmet för webbutbildningen”

Använd samma formulering på länkar som leder till samma mål

Länkarna som leder till sidan ”nyhetsarkiv” ska alltid heta ”nyhetsarkiv” och inte på vissa sidor heta ”notiser”. En konsekvent navigering innebär att användare hittar enklare på webbplatsen.

Var konsekvent i namngivning

Använd gärna ett länknamn som överensstämmer med rubriken på målsidan. Då känner sig användaren säker på att hen hamnat rätt.

Länktexten bör vara kortfattad, men så lång att den beskriver tydligt vart länken går.

När ska en länk öppnas i nytt fönster?

För att det alltid ska gå att använda bakåtknappen så bör du undvika att öppna länkar i nytt fönster. När du länkar till ett dokument, till exempel ett pdf-dokument så ska detta öppnas i ett nytt fönster.

Om länken öppnas i nytt fönster bör man upplysa om detta i länktexten.

Exempel: Länktext (nytt fönster)

Länkar till andra webbplatser

I länken bör det framgå att länken går till en annan webbplats, webbplatsens namn bör framgå i slutet av länken.

Exempel: ”Svarta listan – ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk på regeringen.se”

Länkar till dokument i annat format

Publicera i första hand dokument i HTML/XHTML-format. Om du länkar till andra format exempelvis pdf, Word eller PowerPoint, bör du:

  • Ge dokumentet ett filnamn som beskriver innehållet i dokumentet.
  • Ange om länkens mål är ett annat format, exempelvis pdf eller Word. Detta görs automatiskt av editorn (redigeringsverktyget) genom en bild med alternativtext.
  • Ange storlek om dokumentet är tungt, om dokumentet är 1 MB eller större ange storlek.

Exempel: Inbjudan 1 MB, pdf, nytt fönster.

Länktitlar/skärmtips

Länktitlar används för att ge en fördjupad information av länken, detta är en dold information som bara syns när muspekaren förs över länken. Det allra bästa är om länken redan är så tydlig så att inte länktitlar behövs, eftersom inte alla användare kan ta till sig informationen i titeltexten. Det gäller de läsare som inte använder muspekare för att navigera. Det kan vara läsare som styr sidan med tangentbordet, eller med en touchskärm.