För dig med speciella behov

Om du ska publicera information så finns några funktioner eller inställningar som kan hjälpa dig när du publicerar information. I administrationsgränssnittet finns svårigheter som måste lösas i WordPress exempelvis göra det enklare att publicera om man använder en skärmläsare för gravt synskadad. Vi har i tester med användare hitta problem och lösningar som vi har skickat till WordPress. Vår förhoppning är att vissa problem kommer att lösa när WordPress utvecklas.

För dig som styr med tangentbordet

Tabbfokus

Det finns ett förstärkt tabbfokus så det tydligt visas vilken länk du befinner dig på. Det blir en kraftig ruta kring länkar och formulärfält i administrationsgränssnittet.

Genvägar

I gränssnittet finns genvägar som hjälper dig att hoppa direkt till viktiga områden. Genvägar visas när du använder tabb-tangenten överst i administrationsgränssnittet.

Genvägar som finns är:

  • Hoppa till innehåll leder till länken hjälp. Du hoppar över vänstra meny och WordPress verktygsmeny (överst på sidan). Bra att använda
  • Hoppa till verktygsfältet leder till WordPress verktygsmeny, du hamnar först på länken symbolen för WordPress.
  • Hoppa till tangentbordsgenvägar leder till en beskrivning av WordPress kortkommandon för att använda när du lägger till innehåll till ditt inlägg eller sida.

Kortkommandon

Efter, under redigeringsverktyget finns en förklaring till WordPress kortkommandon. Det är de vanligaste kortkommandon för att redigera text samt hur du kan nå olika menyer med kortkommandon. Kortkommandot Shift+Alt+h innehåller fler kortkommandon för att använda administratörsgränssnittet. Särskild tangentstyrning:

Shift+pil (höger eller vänster) för att markera en bild som finns infogad på en sida eller inlägg.

För dig som vill få renare administratörsgränssnitt

Visa färre paneler

I redigeringsläget förenklad är det färre paneler. Paneler som inte behövs  för att göra enklare redaktörssysslor är borttagna. Även menyn till vänster har färre funktioner. Om du ändrar redigeringsläge kan du se fler paneler. I redigeringsläget Standard och Avancerad kan du välja vilka paneler som ska visas, det gör du under Panelinställningar.

Du kan även minimera menyn till vänster genom valet Minimera meny.

Verktygspalett

I den förenklade redigeringsläget tagit bort funktioner för att göra paletten renare. I paletten finns de viktigaste funktionerna för att redigera text. I redigeringsläget Standard och Avancerad finns fler funktioner att välja samt att kunna göra programmeringen (Text) .

Verktygspalett i redigeringsläget Förenklad

I det förenklade läget visar verktygspaletten de funktioner som används för att redigera text, skapa länk, skapa rubriker, justera text.

Verktygspalett med förenklad redigeringsläge. Paletten har enbart funktion för att ändra styckeformatering, gör fet text, punktlista, numrerad lista, justering, skapa länk och distriktionsfritt läge. Länk visar större bild.

Verktygspalett i redigeringsläget Standard

I redigeringsläget standard finns det fler funktionen i verktygspalett samt ett val att se innehållet i text. Text visar html-kod som gör det möjligt för redaktören att skriva kod.

Distraktionsfritt skrivläge

Om du skriver i redigeringsverktyget kan paneler och menyer uppfattas som störande, det blir rörigt. Funktionen “Distraktionsfritt skrivläge” ta bort alla dessa störningsmoment. Du kan snabbt och enkelt både aktivera/avaktivera detta läge och åter komma tillbaka för att se menyer och paneler.

Välj Distraktionsfritt skrivläge som finns längst till höger i verktygspaletten.

För dig som vill ha andra kontraster

I administrationsgränssnittet kan du ändra färgsättning för administrationspanelerna för att få en stark eller svagare kontrast mellan bakgrund och text.

  • Välj Användare i menyn.
  • Välj Din profil.
  • Välj ett färgschema för adminpanelen som passar ditt behov.

För dig som använder skärmläsare