Dina användare

Din webbplats behöver fungera för många olika typer av användare och särskilda behov.

Användare med liten datavana

Att använda dator är för många en självklarhet. Vi använder dator i vårt jobb och på fritiden surfar vi på Internet, för många användare är Internet där vi umgås, ser film och deltar i olika sociala medier.

Filmen handlar om frågeställningar som kan uppstå när en användare har liten vana av att surfa.  Att användare förväntas att använda dator för att läsa och besvara e-post men det är inte alltid så enkelt. Du får tips på vad du kan tänka på när du gör en webb för användare med liten datavana.

Tillgänglighet inbyggd i Wally

 • Navigeringsmenyer är enkla att använda.
 • Det finns en brödsmulelist som hjälper användare att förstå vart hen befinner sig.
 • Information som hör ihop kan vara inramade, visas som lådor, ramar.
 • Sidans titel, huvudrubrik och länk är alltid samma text.

Användare med synnedsättning

Att få en synnedsättning är vanligt, särskilt när du blir äldre. Synnedsättningen kan även orsakats av en sjukdom. För vissa användare kan de räcka att förstora text eller ha en större skärm, andra användare kan bli hjälpta av hjälpmedel som förstorande system eller skärmläsare.

Filmen visar problem och behov för en användare med synnedsättning. Du får tips på vad du ska tänka på när du skapar en webbplats som gör det möjligt att hjälpa användare med synnedsättning.

Tillgänglighet inbyggd i Wally

 • Text ska gå att förstora i webbläsare.
 • Färger som erbjuds i Wally har tillräckliga kontraster.
 • Webbplatsen anpassas till olika skärmstorlekar.
 • Kursiv stil går inte att välja för att formatera text.

Användare med behov av större träffytor

Vi är alla hjälpta av att det är enkelt att klicka särskilt när vi har små skärmar som exempelvis mobilskärmar. För vissa användare som exempelvis användare med motoriska nedsättningar är det avgörande att det är större träffytor för att klicka på en länk.

Filmen visar problem som kan uppstå när användare har en liten skärm så det blir svårt att träffa rätt eller se vad det står. Du får tips på vad du kan tänka på för användare som behöver större träffytor och att det ska vara enkelt att trycka eller klicka.

Tillgänglighet inbyggd i Wally

 • Stora träffytor i exempelvis navigeringsmenyer.
 • Ett utökat klickbart område för länkar.
 • Det går att zooma i mobilgränssnitt.

Användare med läs och skrivnedsättning

Det kan finnas många orsaker till varför användare har svårt att läsa eller skriva. Det kan vara att användaren har dyslexi, ett annat modersmål, första språk än svenska, att användaren har svårt att koncentrera sig eller har liten vana av läsa. Det finns undersökningar som visar att 25 procent av en vuxen befolkning har problem att läsa en dagstidning. En hjälp kan vara att få text uppläst som exempelvis en lyssna tjänst eller att användare har en enklare skärmläsare som läser upp text som markeras.

Filmen beskriver hur webb kan vara mer eller mindre enkel att använda när man ska läsa och skriva. Du får tips för att skapa en webbplats och publicera din information för användare med läs och skrivnedsättning.

Tillgänglighet inbyggd i Wally

 • Rader är lagom långa.
 • Text går att markera.
 • Information som hör ihop kan vara inramade, visas som lådor, ramar.
 • Tydliga nivåer för rubriker.