Redigera en bild

En bild som redan finns i din text kan du på ett enkelt sätt redigera. Du kan ändra storlek, placering och lägga till extra beskrivningar eller funktionalitet.

Steg 1 Gå till redigera bild

  1. Markera bilden, genom att klicka på den, eller välja med skift+högerpil.
  2. Välj Redigera, symbolen med pennan. Med tangentbord genom att välja alt+F8 för att få fram menyn, sedan styra med tabben till redigera-knappen.

En bild som är aktiverad genom en ruta kring bilden. När bilden är aktiverad visas en meny med symboler för att justera bild, redigera och ta bort.

Steg 2 Gör ändringar, redigera bild

Bildtext

Text som visas under bilden.

Alternativ-text

Text som läses upp av hjälpmedel särskilt viktigt för användare som är gravt synskadade. Om bilden inte har något informationsvärde ska du inte skriva in alternativ-text.

Justering

Är inställning hur bilden ska placeras på webbsidan.

Storlek

Du kan ange förutbestämda storlekar eller en exakt storlek genom att välja i kombinationsmenyn.

Länk till

Om bilden ska vara klickbar, en länk gör du inställningar i kombinationsmenyn exempel för att den klickbara bilden ska leda till en webbsida på en annan webbplats så väljer du ”Anpassad URL”. Om du länkar en bild måste du skriva in alternativ-text. Alternativ-texten ska beskriva vart länken leder, inte bilden.

Titelattribut för bild

Att skriva titelattribut finns i valet Avancerade alternativ. Det är text som visas i en ruta när läsaren för musen över en bild. Titelattribut kan vara samma text som alternativ-text. Texten ska förklara vart länken leder. Exempel en bild med en logotyp som är klickbar och leder till regeringens startsida ska ha titelattributet ”Till regeringens startsida”.

Tänk på att

  • Bilder som tillför information ska beskrivas med alternativ-text.
  • Bilder som är klickbara, länkar måste ha en alternativtext som beskriver vart länken leder.
  • Bilder som har en bildtext måste även ha en alternativ-text. Alternativ-texten beskriver vad bilden föreställer.