Bilder

Bilder är bra att använda för att förstärka textens innehåll. Att bilden hjälper användare att förstå texten. Det finns olika typer av bilder som exempelvis dekorativa bilder, klickbara bilder osv.

Alternativtext

Alternativtext även förkortad som alt-text är en text som visas när bilder tas bort eller inte kan visas. Alternativtext är viktigt för synskadade användare eftersom alternativtexten läses upp i hjälpmedel.

Alternativ-text ska skrivas för bilder som:

  • förmedlar information
  • är klickbara
  • har bildtext.

Alternativtext ska hjälpa den som inte ser bilden att få så mycket som möjligt av informationen som framgår i bilden. Om det inte sätts en alternativtext läses adressen till vart bilden är lagrad upp i hjälpmedel. I Wally sätts det automatiskt en tom alternativtext för bilder om du inte själv fyller i alternativtext.

Typer av bilder

Informationsbärande bild

Bilder som förmedlar information ska ha en alternativtext som beskriver vad bilden vill förmedla. Alternativtexten bör vara kort inte över 100 tecken.

Dekorativ bild

Bilder som används visuellt för att dekorera en webbplats bör inte ha någon alternativtext eftersom de inte tillför något informativt värde. Exempel på dekorativa bilder är linjer, pilar, prickar osv. Det kan även vara bilder som inte tillför något värde eftersom informationen kan fås genom att läsa text som finns i anslutning av bilden.

I Wally behöver du inte göra något om bilden är dekorativ. Automatiskt sätts alternativtexten som tom vilket innebär att bilden blir överhoppad i uppläsning av hjälpmedel.

Komplex bild

Bilder som inte går att beskriva med några ord bör beskrivas genom att en länk görs till en sida där bilden förklaras med text. Exempel på komplexa bilder är organisationsscheman, busslinjer.

Bild med text

Undvik att använda bilder med text eftersom det försvårar för läsare med funktionsnedsättning och hjälpmedel. Exempel blir en bild väldigt svår att läsa om läsaren har förstorat sin skärmbild.

Om du ändå bestämmer dig för att använda sådana bilder så ska alternativtexten vara samma som texten på bilden. Tänk också på att det ska vara god kontrast mellan text och bakgrund på en sådan text.

Klickbar bild – bild som är en länk

Bilder som är länkade ska ha en alternativtext som beskriver vart länken leder. Det blir en länktext.

Om du använder en symbol före en länktext så lägg symbolen och texten i samma länk, görs detta så kan symbolens alternativtext lämnas tom.

Bilder och en bildtext

Bildtext är texten som visas under bilden. Texten är synlig för alla och ska berätta mer om bilden exempel vilka människor som är med på bilden, vart bilden togs. Om det finns bildtext måste det även finnas en alternativtext för bilden. Bildtexten och alternativtexten ska inte vara samma text.