För redaktörer

Vi arbetar med att publicera innehåll i redaktörsmanualen. Vi kommer att fylla på med information inom kort. Är det något du saknar så välj länken Feedback för att ge oss förslag på innehåll.

I redaktörsmanualen finns beskrivningar av hur du arbetar med din webbplats med det förenklade redigeringsläget. I det förenklade redigeringsläget kan du:

  • Skapa sidor och inlägg.
  • Redigera text som exempelvis gör rubriker och listor.
  • Lägg till bilder, video och ljud.

Du får också tips om vad du ska tänka på när du publicerar innehåll på webben som är tillgängligt för alla typer av användare.