Om Wally

Wally är ett WordPresstema. Det är ett grundtema som har öppen källkod. Det speciella med Wally är att temat är lätt att använda och gör det lätt att skapa en webbplats som är tillgänglig. När du använder Wally så får du en tillgänglig webbplats både för besökaren och för dig som arbetar med webbplatsen. Oavsett vem du är och hur du fungerar bäst. Med Wally behöver du inte välja mellan en webbplats som ser bra ut och kommunicerar det du vill eller en tillgänglig webbplats. Wally är båda delarna. Wally är framtaget av tillgänglighetsexperter på ETU och webbyrån Raket som ett projekt i Post och telestyrelsens innovationstävling.

Tillgänglig webbplats

Under huven ser Wally till att skapa en tillgänglig kod som följer riktlinjer för tillgänglig webb som heter Webb Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA och de svenska riktlinjerna för webbutveckling.

Testat innehåll

Innehållet bygger du och Wally sedan upp tillsamman med komponenter som är designade och snygga och har bra interaktivitet samt följer riktlinjer. Dessa komponenter är också testade med användare med olika funktionsvarianter.

Wally är flexibelt

Wally har flexibilitet men inte för flexibelt. Du kan styra utseende och disposition själv men Wally styr dig så att det inte blir på bekostnad av tillgänglighet. Det går visserligen att skapa ett otillgängligt innehåll, men det är lite svårare. De färdiga funktionerna och valen är designade för att vara tillgängliga, teckensnitten och färgerna är valda för at skapa ett innehåll som är lätt att förstå och har bra läsbarhet.

Moduler

Wally innehåller olika moduler för text, bild, enkäter, formulär, video-spelare

Att vara redaktör – tre redaktörslägen

Webbplatsen blir aldrig bättre än sitt innehåll, att skapa ett bra innehåll, det är din roll. Wally har tre redaktörslägen, olika lägen passar användare med olika förutsättningar och kanske olika roller. Alla lägen är anpassade till att hjälpa till att skapa ett tillgängligt och bra innehåll. De två senare är också anpassade för att kunna styra med tangentbord och hjälpmedel.

Avancerad

Visuellt läge med drag och släpp funktionalitet, där alla olika moduler går att lägga ut.

Standard

Standardläget för WordPress

Förenklad

Ett föreklat läge där det går att skapa och redigera sidor och inlägg, lägga in text, bild och video. Här finns också ett val för att ta bort störande objekt vid redigeringen, ett distraktionsfritt läge.

Anpassade för olika funktionsförmågor

När redaktörslägen tagits fram så har dessa också testats mot riktlinjer och med användare med olika funktionsförmåga. Alla åtgärder som föreslogs har inte kunnat genomföras när vi varit tvungna att anpassa ändringarna till WordPress, vi har försökt genomföra ändringar som inte skrivs över vid en uppdatering av WordPress. Läs mer i redaktörsguiden om vilka begränsningar som finns och hur sidan kan styras med tangentbord och med hjälpmedel.